Webtilgængelige pdf-filer

WEBTILGÆNGELIGE PDF-FILER


Har du brug for hjælp til at gøre dine pdf-filer webtilgængelige?


EU’s direktiv ”Tilgængeligheden af offentlige websteder og mobilapplikationer” trådte i kraft d. 23. september 2018

og betyder blandt andet, at alle dokumenter, som lægges på offentlige hjemmesider, også skal være tilgængelige

for personer med et handicap.


Jeg kan tilbyde hjælp til at kontrollere og tilrette ældre såvel som nye pdf-filer så de overholder de nye krav fra EU.

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed handler om de principper og teknikker, man skal følge, når man udvikler websteder,

apps og andre tekniske løsninger, så de kan bruges af alle, herunder brugere med handicap.


Der er fire overordnede principper i loven om webtilgængelighed.

Principperne er:  Opfattelig, anvendelig, forståelig og robust. De kommer fra standarden WCAG 2.1, og de dækker for eksempel over:

  • at billeder gøres opfattelige for skærmlæserprogrammer ved at tekstliggøre billederne
  • at webstedet er anvendeligt for brugere, der bruger tastatur og ikke mus
  • at en digital selvbetjeningsløsning er forståelig ved at tilbyde fejlforslag og instruktioner ved indtastning af fejl
  • at webstedet er robust ved at benytte kodning korrekt, så brugerens værktøjer kan fortolke dem ensartet.


Hvad så med webtilgængelige PDF-filer?

PDF-filer og andre dokumenter, som er publiceret på din myndigheds websted efter 23. september 2018, skal være tilgængelige, når dit websted bliver omfattet af loven.

PDF-filer og andre dokumenter, som er publiceret før 23. september 2018, skal kun overholde lovens krav om webtilgængelighed, hvis de er ”nødvendige for aktive administrative processer”. Det kan for eksempel være dokumenter, der vejleder i brugen af en selvbetjeningsløsning eller dokumenter, som indgår i selvbetjeningsløsningen.


Hvis du vil læse mere om webtilgængelighed så kan du finde flere oplysninger på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside her


"Lad mig hjælpe dig med dine pdf-filer så de er klar til at overholde de nye EU-krav"